index.htm

Vážení obchodní partneri

 

Vzhľadom na situáciu okolo údajného odobratia certifikátu na fiskálnu tlačiareň FM41 zverejňujem agendu okolo tejto záležitosti:

 

Touto cestou si Vám dovoľujem oznámiť, že Najvyšší súd SR právoplatným a vykonateľným rozsudkom rozhodol, že certifikáty č. 00237/101/1/2011 zo dňa 12.10.2011 a č. 00094/101/1/2011 zo dňa 10.05.2011 (ďalej ako „Certifikáty“) neboli nikdy zrušené a tzv. „rozhodnutia“ EVPÚ a.s. č. 158/2013 zo dňa 21.08.2013 a č. 159/2013 zo dňa 21.08.2013 z právneho hľadiska neexistujú. V súlade s uvedeným rozsudkom konalo EVPÚ a.s., ktoré sa snažilo zrušiť Certifikáty a rovnako aj FR SR, ktoré zrušenie Certifikátov EVPÚ a.s.  prikázalo, výrazne nad rozsah zákona a svojich oprávnení.

 

Vo výroku tak Najvyšší súd SR zakázal Finančnému riaditeľstvu pokračovať v porušovaní môjho práva na ochranu osobnosti a vlastníckej práva konaním založeným na „rozhodnutiach“ č. 158/2013 a 159/2013 zo dňa 21.08.2013 vydaných EVPÚ a.s. tým, že bude naďalej nepravdivo písomne, telefonicky či ústne informovať akékoľvek subjekty o zrušení Certifikátov.

 

Predmetný rozsudok si môžete stiahnuť priamo na tejto webovej stránke. 

 

Právna agenda:

21.08.2013 - Rozhodnutie EVPU 158

 21.08.2013 - Rozhodnutie EVPU 159

10.07.2014  - Právoplatný a vykonateľný rozsudok Najvyššieho súdu SR

 

 

 

 

s úctou Ing. Ladislav Császta